Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dinner

คำแปล

อาหารเย็น, มื้อเย็น, ข้าวเย็น

The
boy
eats
dinner
.

เด็กผู้ชายกินข้าวเย็น

3 ความคิดเห็น

They
eat
dinner
.

พวกเขากินข้าวเย็น

1 ความคิดเห็น

I
eat
dinner
.

ฉันกินข้าวเย็น

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย