Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

different

คำแปล

ต่าง

He
is
different
from
his
brother
.

เขาแตกต่างกันกับพี่ชายของเขา

My
shirt
has
different
colors
.

เสื้อเชิ้ตของฉันมีสีต่างๆ

You
and
I
are
different
.

คุณและฉันแตกต่างกัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน