Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

depth

คำแปล

ความลึก

The
depth
is
important
.

ความลึกสําคัญ

1 ความคิดเห็น

The
depth
is
important
.

ความลึกสําคัญ

1 ความคิดเห็น

What
is
the
depth
of
the
pool
?

ความลึกของสระคือเท่าไหร่

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย