Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

departure

คำแปล

การจากไป

They
are
sad
about
the
man
's
departure
.

พวกเขาเศร้ากับการจากไปของผู้ชายคนนี้

They
are
sad
about
the
captain
's
departure
.

พวกเขาเศร้ากับการจากไปของกัปตันคนนี้

The
departure

การจากไป

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน