Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

demands

คำแปล

ข้อเรียกร้อง, เรียกร้องขอ, ต้องการ

การผันคำกริยาของdemand

He
demands
a
chair
.

เขาต้องการเก้าอี้ตัวหนึ่ง

He
demands
food
.

เขาต้องการอาหาร

He
demands
wine
.

เขาต้องการไวน์

การผันคำกริยาทั้งหมดของ demand

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idemanddemanded
he/she/itdemandsdemanded
you/we/theydemanddemanded
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน