Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

deliver

คำแปล

ส่ง

We
deliver
at
night
.

พวกเราส่งตอนกลางคืน

I
deliver
food
.

ฉันส่งอาหาร

You
deliver
cheese
.

คุณส่งชีส

การผันคำกริยาทั้งหมดของ deliver

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ideliverdelivered
he/she/itdeliversdelivered
you/we/theydeliverdelivered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน