Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

debt

คำแปล

หนี้สิน

I
am
in
debt
to
you
.

ฉันเป็นหนี้คุณ

She
is
in
debt
to
me
.

เธอเป็นหนี้ฉัน

The
debt

หนี้สิน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน