Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dance

คำแปล

การเต้นรำ

I
do
not
know
the
meaning
of
this
dance
.

ฉันไม่รู้ความหมายของการเต้นนี้

I
like
this
dance
.

ฉันชอบการเต้นรำนี้

The
dance

การเต้นรำ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน