Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dad

คำแปล

พ่อ

He
is
my
dad
.

เขาคือพ่อของผม

1 ความคิดเห็น

He
is
my
dad
.

เขาคือพ่อของผม

1 ความคิดเห็น

He
is
my
dad
.

เขาคือพ่อของผม

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน