Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cuts

คำแปล

She
cuts
an
orange
.

เธอตัดส้มลูกหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

My
mother
cuts
the
bread
.

คุณแม่ของฉันตัดขนมปังนี้

She
cuts
the
apple
.

เธอตัดแอปเปิ้ลลูกนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ cut

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icutcut
he/she/itcutscut
you/we/theycutcut

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน