Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

currently

คำแปล

ปัจจุบัน

We
currently
do
not
have
water
.

ปัจจุบัน พวกเราไม่มีน้ำ

1 ความคิดเห็น

He
is
currently
an
actor
.

ปัจจุบัน เขาเป็นนักแสดง

2 ความคิดเห็น

She
is
currently
a
model
.

ปัจจุบัน เธอเป็นนางแบบ

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน