Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

culture

คำแปล

วัฒนธรรม

It
is
my
culture
.

มันคือวัฒนธรรมของฉัน

The
culture

วัฒนธรรม

My
friends
come
from
different
cultures
.

เพื่อนๆของฉันมาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ culture

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iculturecultured
he/she/itculturescultured
you/we/theyculturecultured
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน