Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

create

คำแปล

สร้าง

How
do
they
create
such
a
culture
?

พวกเขาสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวได้อย่างไร

They
have
to
create
a
car
.

พวกเขาต้องสร้างรถคันหนึ่ง

What
does
he
create
?

เขาสร้างอะไร

การผันคำกริยาทั้งหมดของ create

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icreatecreated
he/she/itcreatescreated
you/we/theycreatecreated
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน