Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

court

คำแปล

ศาล

Both
court
the
woman
.

ทั้งคู่จีบผู้หญิงคนนี้

She
took
the
case
into
court
.

เธอนำคดีนี้ขึ้นศาล

The
court

ศาล

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน