Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

course

คำแปล

หลักสูตร

Of
course
,
that
is
why
we
are
here
.

แน่นอน นั่นคือสาเหตุที่พวกเราอยู่ที่นี่

Yes
,
of
course
.

ใช่ แน่นอน

Of
course
.

แน่นอน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน