Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cooks

คำแปล

The
boy
cooks
the
food
.

เด็กผู้ชายทำอาหาร

1 ความคิดเห็น

He
cooks
food
.

เขาทำอาหาร

4 ความคิดเห็น

She
cooks
.

เธอทำอาหาร

5 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ cook

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icookcooked
he/she/itcookscooked
you/we/theycookcooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน