Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cooking

คำแปล

กำลังทำอาหาร

การผันคำกริยาของcook

We
are
cooking
lunch
for
you
.

พวกเรากำลังทำข้าวเที่ยงให้คุณอยู่

2 ความคิดเห็น

I
am
cooking
dinner
with
my
sister
.

ฉันกำลังทำข้าวเย็นกับพี่สาวของฉันอยู่

My
mother
is
cooking
dinner
.

คุณแม่ของฉันกำลังทำข้าวเย็นอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ cook

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icookcooked
he/she/itcookscooked
you/we/theycookcooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน