Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cooked

คำแปล

สุก, ได้ทำอาหาร

การผันคำกริยาของcook

We
cooked
together
yesterday
evening
.

พวกเราได้ทํากับข้าวด้วยกันเมื่อวานนี้ตอนเย็น

I
cooked
last
week
.

ฉันได้ทำกับข้าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

We
cooked
together
.

พวกเราได้ทํากับข้าวด้วยกัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ cook

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icookcooked
he/she/itcookscooked
you/we/theycookcooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน