Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

control

คำแปล

การควบคุม

I
am
going
to
control
myself
.

ฉันจะควบคุมตัวฉันเอง

I
am
going
to
control
this
horse
.

ฉันจะควบคุมม้าตัวนี้

You
are
going
to
control
this
car
.

คุณจะควบคุมรถคันนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน