Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

consider

คำแปล

พิจารณา

They
consider
the
tomato
a
fruit
.

พวกเขาถือว่ามะเขือเทศลูกนี้คือผลไม้ลูกหนึ่ง

I
consider
it
an
animal
.

ฉันถือว่ามันคือสัตว์ตัวหนึ่ง

You
consider
me
your
brother
.

คุณถือว่าผมคือพี่ชายของคุณ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ consider

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iconsiderconsidered
he/she/itconsidersconsidered
you/we/theyconsiderconsidered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน