Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

conference

คำแปล

งานสัมมนา

We
are
at
a
conference
in
Brasilia
.

พวกเราอยู่ที่งานสัมมนาที่บราซิเลีย

We
are
at
a
conference
in
Rome
.

พวกเราอยู่ที่งานสัมมนาที่โรม

We
go
to
the
conference
together
.

พวกเราไปงานสัมมนานี้ด้วยกัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน