Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. condition

condition

คำแปล

สภาพ, เงื่อนไข

This
car
is
in
good
condition
.

รถคันนี้สภาพดี

This
car
is
in
good
condition
.

รถคันนี้สภาพดี

The
condition

สภาพ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน