Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

concert

คำแปล

คอนเสิร์ต, การแสดงดนตรี

I
am
going
to
his
concert
.

ฉันกำลังจะไปการแสดงดนตรีของเขา

She
went
to
that
concert
.

เธอได้ไปที่การแสดงดนตรีนั้น

The
concert

การแสดงดนตรี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน