Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

comment

คำแปล
ความเห็น, หมายเหตุ, คำวิจารณ์
She
just
left
me
a
comment
.
เธอเพิ่งจะเขียนความเห็นให้ฉัน
1 ความคิดเห็น
She
just
left
me
a
comment
.
เธอเพิ่งจะเขียนความเห็นให้ฉัน
1 ความคิดเห็น
The
teacher
wrote
a
comment
.
คุณครูเขียนความเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ comment

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icommentcommented
he/she/itcommentscommented
you/we/theycommentcommented

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย