Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

coming

คำแปล

I
am
coming
to
help
you
.

ฉันกำลังมาช่วยคุณ

1 ความคิดเห็น

She
is
coming
with
us
.

เธอกำลังมากับพวกเราอยู่

I
am
coming
in
.

ฉันกำลังเข้ามาอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ come

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน