Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

come

คำแปล

มา

Who
will
come
after
you
?

ใครจะมาหลังคุณ

1 ความคิดเห็น

Do
you
want
to
come
with
me
?

คุณอยากมากับฉันมั้ย

1 ความคิดเห็น

They
come
from
Mexico
.

พวกเขามาจากประเทศเม็กซิโก

การผันคำกริยาทั้งหมดของ come

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน