Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

color

คำแปล

สี

Your
color
is
purple
.

สีของพวกคุณเป็นสีม่วง

1 ความคิดเห็น

Your
color
is
purple
.

สีของพวกคุณเป็นสีม่วง

1 ความคิดเห็น

My
color
is
pink
.

สีของฉันเป็นสีชมพู

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน