Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

clean

คำแปล

สะอาด

Your
shirt
is
clean
.

เสื้อเชิ้ตของคุณสะอาด

1 ความคิดเห็น

The
dress
is
clean
.

ชุดกระโปรงสะอาด

The
shirt
is
clean
.

เสื้อเชิ้ตสะอาด

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน