Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

chinese

คำแปล

จีน

We
will
learn
Chinese
.

พวกเราจะเรียนภาษาจีน

My
wife
is
Chinese
.

ภรรยาของฉันเป็นคนจีน

Are
you
Chinese
?

คุณเป็นคนจีนใช่ไหม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน