Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

chapter

คำแปล

บท

It
is
a
chapter
of
her
book
.

มันเป็นบทหนึ่งจากหนังสือของเธอ

This
chapter
is
in
English
.

บทนี้เป็นภาษาอังกฤษ

I
read
the
next
chapter
.

ฉันอ่านบทถัดไป

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน