Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

chain

คำแปล

โซ่

It
is
a
chain
for
my
daughter
.

มันคือโซ่สำหรับลูกสาวของฉัน

It
is
a
chain
.

มันคือโซ่เส้นหนึ่ง

My
wife
's
chain

โซ่ของภรรยาของผม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน