Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cat

คำแปล

แมว

We
have
a
dog
and
a
cat
.

พวกเรามีหมาและแมว

3 ความคิดเห็น

We
have
a
cat
and
a
dog
.

พวกเรามีแมวและหมา

2 ความคิดเห็น

A
cat

แมวตัวหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน