Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

castle

คำแปล

ปราสาท

In
the
castle
,
she
wears
a
pink
dress
.

ในปราสาท เธอสวมชุดกระโปรงสีชมพู

He
comes
from
the
castle
.

เขามาจากปราสาทแห่งนี้

You
are
in
the
castle
.

คุณอยู่ในปราสาท

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน