Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. case

case

คำแปล

กรณี, คดี

In
any
case
I
do
not
know
her
.

อย่างไรก็ตาม ฉันไม่รู้จักเธอ

In
this
case
,
call
the
police
.

ในกรณีนี้ โทรเรียกตำรวจ

The
case

กรณี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน