Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

case

คำแปล

กรณี, คดี

In
any
case
I
do
not
know
her
.

อย่างไรก็ตาม ฉันไม่รู้จักเธอ

In
any
case
I
do
not
know
her
.

อย่างไรก็ตาม ฉันไม่รู้จักเธอ

In
this
case
,
call
the
police
.

ในกรณีนี้ โทรเรียกตำรวจ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน