Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

can

คำแปล

ได้, สามารถ

Can
I
pay
with
credit
card
?

ฉันสามรถใช้บัตรเครดิตจ่ายไหม

2 ความคิดเห็น

Can
I
pay
by
credit
card
?

ฉันสามรถใช้บัตรเครดิตจ่ายไหม

2 ความคิดเห็น

They
can
start
their
own
business
at
any
time
.

พวกเขาสามารถเริ่มธุรกิจของตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน