Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

came

คำแปล

He
came
home
yesterday
.

เขาได้กลับมาบ้านเมื่อวานนี้

They
recently
came
.

พวกเขาได้มาเมื่อไม่นานมานี้

He
came
with
us
.

เขาได้มากับพวกเรา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ come

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน