Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

called

คำแปล

She
called
me
this
morning
.

เธอโทรมาหาฉันเมื่อเช้านี้

1 ความคิดเห็น

She
called
yesterday
.

เธอโทรมาเมื่อวานนี้

He
just
called
.

เขาเพิ่งโทรมา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ call

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน