Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

call

คำแปล

โทร, เรียก

We
will
call
you
tonight
.

พวกเราจะโทรหาคุณคืนนี้

2 ความคิดเห็น

Call
your
sisters
.

โทรหาพี่สาวหลายคนของคุณ

Call
me
tomorrow
.

โทรหาฉันวันพรุ่งนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน