Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

business

คำแปล

ธุรกิจ

The
business
is
ours
now
.

ตอนนี้ ธุรกิจนี้เป็นของพวกเรา

It
is
a
good
business
.

มันคือธุรกิจที่ดี

She
has
a
new
business
.

เธอมีธุรกิจใหม่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน