Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

building

คำแปล

ตึก

It
is
the
worst
building
.

มันคือตึกที่แย่ที่สุด

It
is
the
worst
building
.

มันคือตึกที่แย่ที่สุด

The
building
is
yellow
.

ตึกหลังนี้สีเหลือง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน