Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

brand

คำแปล

ยี่ห้อ

The
brand
is
a
success
.

ยี่ห้อประสบความสำเร็จ

1 ความคิดเห็น

The
brand
is
a
success
.

ยี่ห้อประสบความสำเร็จ

1 ความคิดเห็น

This
brand
name
is
very
important
to
my
daughter
.

ยี่ห้อนี้สำคัญต่อลูกสาวของฉันมาก

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน