Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

boy

คำแปล

เด็กผู้ชาย

Am
I
a
boy
?

ฉันเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่า

1 ความคิดเห็น

A
boy

เด็กผู้ชายคนหนึ่ง

4 ความคิดเห็น

I
am
a
boy
.

ผมเป็นเด็กผู้ชาย

3 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน