Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

books

คำแปล

หนังสือ

She
reads
two
books
.

เธออ่านหนังสือสองเล่ม

2 ความคิดเห็น

Four
boys
read
four
books
.

เด็กผู้ชายสี่คนอ่านหนังสือสี่เล่ม

Three
women
read
three
books
.

ผู้หญิงสามคนอ่านหนังสือสามเล่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน