Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

body

คำแปล

ศพ, ร่างกาย

Models
have
beautiful
bodies
.

นางแบบมีร่างกายที่สวยงาม

0 ความคิดเห็น

They
found
his
body
on
the
beach
.

พวกเขาเจอศพของเขาบนชายหาด

They
found
his
body
on
the
beach
.

พวกเขาเจอศพของเขาบนชายหาด

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน