Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

blue

คำแปล

สีฟ้า, สีน้ำเงิน

Your
skirt
is
blue
.

กระโปรงของพวกสีน้ำเงิน

4 ความคิดเห็น

I
have
a
blue
hat
.

ฉันมีหมวกสีฟ้าใบหนึ่ง

7 ความคิดเห็น

A
red
shirt
is
not
blue
.

เสื้อสีแดงไม่ได้เป็นสีฟ้า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน