Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

birds

คำแปล

นก

Five
birds
and
three
elephants
.

นกห้าตัวและช้างสามตัว

1 ความคิดเห็น

Three
birds
drink
water
.

นกสามตัวดื่มน้ำ

16 ความคิดเห็น

They
have
three
cats
and
two
birds
.

พวกเขามีแมวสามตัวและนกสองตัว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน