Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

big

คำแปล

ใหญ่

Our
hat
is
big
.

หมวกของพวกเราใหญ่

1 ความคิดเห็น

My
coat
is
big
.

เสื้อโค้ทของฉันใหญ่

My
cat
is
big
.

แมวของฉันใหญ่

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย