Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

big

คำแปล

ใหญ่

Our
hat
is
big
.

หมวกของพวกเราใหญ่

1 ความคิดเห็น

My
coat
is
big
.

เสื้อโค้ทของฉันใหญ่

My
cat
is
big
.

แมวของฉันใหญ่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน