Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

believes

คำแปล

เชื่อถือ, เชื่อ

การผันคำกริยาของbelieve

He
believes
everything
that
I
say
.

เขาเชื่อทุกอย่างที่ฉันพูด

My
brother
believes
in
me
.

พี่ชายของผมเชื่อในตัวผม

She
believes
so
.

เธอ เชื่อดังนั้น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ believe

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ibelievebelieved
he/she/itbelievesbelieved
you/we/theybelievebelieved

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน