Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

begins

คำแปล

เริ่มต้น, เริ่ม

การผันคำกริยาของbegin

The
book
begins
with
a
question
.

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยคำถามหนึ่ง

He
begins
in
America
.

เขาเริ่มต้นที่ประเทศอเมริกา

She
begins
in
America
.

เธอเริ่มต้นที่ประเทศอเมริกา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ begin

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ibeginbegan
he/she/itbeginsbegan
you/we/theybeginbegan
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน